EU projekt – novosti

 

 

Tvrtka Stribor oprema  d.o.o. uspješno je završila provedbu EU projekta:
 „Optimiziranje poslovnih procesa i digitalizacija poslovanja uvođenjem suvremenih IKT rješenja“

 

Tvrtka Stribor oprema d.o.o. je dana 15.siječnja 2018. godine uspješno završila  provedbu projekta „Optimiziranje poslovnih procesa i digitalizacija poslovanja uvođenjem suvremenih IKT rješenja“, koji je  sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“.

Provedba projekta trajala je punih 12 mjeseci, te je tijekom provedbe nabavljen hardver,  implementirana i umrežena informatička oprema, a uvedena su nova i nadograđena postojeća IKT rješenja.

U istom vremenskom razdoblju osposobljeni su  zaposlenici tvrtke Stribor oprema d.o.o., provedene su promidžbene aktivnosti, te je realizirano cjelovito upravljanjem projektom i svim pratećim administrativnim poslovima.

Kao rezultat provedbe projekta, očekuje se da će u narednom razdoblju tvrtka Stribor oprema d.o.o. značajno unaprijediti kvalitetu poslovnih procesa, povećati učinkovitost i inovativnost optimiziranjem poslovnih procesa i digitalizacijom poslovanja, osigurati stabilnost redovnog poslovanja, te razvijati nove proizvode prema zahtjevima tržišta, pružajući poboljšanu kvalitetu usluge klijentima, a time povećati konkurentnost i održivost na domaćem i inozemnom tržištu.

 

 

 

 

 

 

Tvrtka Stribor oprema  d.o.o. započela je provedbu EU projekta:
 „Optimiziranje poslovnih procesa i digitalizacija poslovanja uvođenjem suvremenih IKT rješenja“

 

Dana 15.siječnja 2017. godine tvrtka Stribor oprema d.o.o. započela je s provedbom projekta „Optimiziranje poslovnih procesa i digitalizacija poslovanja uvođenjem suvremenih IKT rješenja“. Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“.

Ulaganjem u nove IKT sustave, znatno će se  unaprijediti kvaliteta postojećih poslovnih procesa uvođenjem novih informatičkih rješenja. Na taj način će se povećati konkurentnost tvrtke, osigurati stabilnost  redovnog poslovanja, te razvijati nove proizvodi prema zahtjevima tržišta.

Opći cilj:
Povećanje konkurentnosti i održivosti na domaćem i inozemnom tržištu.

Specifični cilj:
Digitalizacija poslovanja, optimiziranje dijela poslovnih procesa te pružanje poboljšane kvalitete usluge klijentima.

Naše projektne aktivnosti…
Realizaciju  projekta „Optimiziranje poslovnih procesa i digitalizacija poslovanja uvođenjem suvremenih IKT rješenja“ želimo ostvariti  provođenjem:

1.Nabave i implementacije hardvera, te umrežavanjem informatičke opreme
2.Uvođenjem i nadogradnjom IKT rješenja
3.Osposobljavanjem zaposlenika
4.Promidžbom
5.Upravljanjem projektom i administrativnim poslovima

Očekivani rezultati:
1.Uspješno proveden projekt, povećana učinkovitost i inovativnost tvrtke optimiziranjem poslovnih procesa i digitalizacijom poslovanja.
2.Educirani zaposlenici – unaprijeđena znanja i vještine zaposlenika za rad na novim softverima i informatičkoj opremi
3.Realizirane promidžbene aktivnosti, projekt predstavljen javnosti i poslovnim partnerima

Vrijeme trajanja provedbe projekta:
12 mjeseci
Siječanj 2017. godine – Siječanj 2018.godine
Vrijednost projekta: 914.935,60 HRK / Bespovratna sredstva: 805.143,33 HRK/ Vlastiti udio: 109.792,27 HRK

 

Proizvodimo za vas

Pošalji upit