Sortiraj

Prikaži
12345
Kombinirano igralo Jungle

Kombinirano igralo Jungle

,
S.KI 009.05

540x850 cm

troslojno lamelirano drvo, inox, PE ploče, poliester, čelični profili

Kombinirano igralo „Yellow-Green Jungle“

,
S.KI.060.10

840x890cm

troslojno lamelirano drvo, inox, PE ploče, poliester, čelični profili

Kombinirano igralo “Sleeping Beauty”

,
S.KI.077.06

700x470x425 cm

troslojno lamelirano drvo, HDPE ili HPL ploče, poliester, čelični profili

Kombinirano igralo “Matilda”

,
S.KI.079.04

400x350x300

aluminijski profili, HDPE ili HPL ploče, poliester, čelični profili

Kombinirano igralo “Junior”

,
S.TO.017.03

450x150x380 cm

troslojno lamelirano drvo, HDPE ili HPL ploče, poliester,čelični profili

Kombinirano igralo “Storm”

,
S.KI.085.05

400x350x300

aluminijski profili, HDPE ili HPL ploče, poliester, čelični profili

Kombinirano igralo “Simple Fun”

,
S.AL.KI.018.05

500x280x380

aluminijski profili, HDPE ili HPL ploče, poliester, čelični profili

Kombinirano igralo “Mountain Rapsody”

,
S.AL.KI.017.05

300x200x252

aluminijski profili, HDPE ili HPL ploče, poliester, čelični profili

Kombinirano igralo “Doni”

,
S.KI.070.10

1000x700x220

lamelirano drvo, čelični profili, HDPE ili HPL tobogan poliester ili inox

Kombinirano igralo “Twist”

,
S.KI.080.03

450x150x300 cm

troslojno lamelirano drvo, HDPE ili HPL ploče, poliester, čelični profili

Kombinirano igralo i pješčanik

Kombinirano igralo i pješčanik

,
S.KI.039.05

Kombinirano igralo “Brod”

,
S.KI.059.05
12345

Sortiraj

Prikaži