Sortiraj

Prikaži
12345
Kombinirano igralo sa ljuljačkom "Dunav"

Kombinirano igralo sa ljuljačkom “Dunav”

,
S.KI.037.08

990 x 1100cm

troslojno lamelirano drvo, HDPE, HPL, PE ploče, metalni profili, spiralno korito tobogana od poliestera

Kombinirano igralo "Dvorac hobi "

Kombinirano igralo “Dvorac hobi “

,
S.KI.023.09

800 x 1140cm

troslojno lamelirano drvo, HDPE, HPL, PE ploče, metalni profili, korito tobogana od poliestera

Kombinirano igralo "Home"

Kombinirano igralo “Home”

,
S.KI.022.04

485 x 1020cm

troslojno lamelirano drvo, HDPE, HPL, PE ploče, metalni profili, korito tobogana od poliestera

Kombinirano igralo “Bangabus”

,
S.KI.021.14

980 x 1270cm

troslojno lamelirano drvo, HDPE, HPL, PE ploče, metalni profili

12345

Sortiraj

Prikaži