Grupa igrala za trim staze imaju konstrukciju izrađenu od kvalitetenog crnogoričnog drveta koje je impregnirano dubinski pod pritiskom.

Drveni dijelovi trim opreme stolarski su obrađeni i zaobljenih bridova, što povećava sigurnost od mogućih ozljeda.

Metalni dijelovi trim opreme su plastificirani ili kvalitetno lakirani vedrim bojama. Drvene elementi se montiraju na metalne pocinčane ankere koji se temelje u tlo, tako da drveni dijelovi nisu u doticaju sa zemljom, čime je znatno produžen vijek trajanja ovih igrala.

Sortiraj

Prikaži
Stupići za preskakivanje

Stupići za preskakivanje

,
S.TS. 013.01

drvo masiv

Sprava za ručno držanje ravnoteže - razboj

Sprava za ručno držanje ravnoteže – razboj

,
S.TS. 010.01

drvo masiv, metalni profili

Greda za pretrčavanje i preskakivanje

,
S.TS. 009.01

drvo masiv, metalni profili

Sprava za zgibove

Sprava za zgibove

,
S.TS. 008.01

drvo masiv, metalni profili

Prepreke za provlačenje

Prepreke za provlačenje

,
S.TS. 007.01

drvo masiv

Prepone za preskok

Prepone za preskok

,
S.TS. 006.01

drvo masiv

Ljestve za istezanje

Ljestve za istezanje

,
S.TS. 005.01

drvo masiv, metalni profili

Grede za vježbe nogu

Grede za vježbe nogu

,
S.TS. 002.02

drvo masiv, metalni profili

Ploča za trbušnjake

Ploča za trbušnjake

,
S.TS. 001.01

metalni profili, drvo masiv

Hvataljke - Ruče

Hvataljke – Ruče

,
S. SI. 011.01

metalni profili, drvo masiv

Visilica

Visilica

,
S.VI.003.04

600x300cm

drvo masiv, metal

Hodalica greda "Bambi" 3

Hodalica greda “Bambi” 3

,
S.H.003.01

500x150cm

drvo masiv, metalni profili

Sortiraj

Prikaži