Dekorativna ograda od letvica u bijeloj boji

Kn0.00


Opis


Dekorativna ograda od letvica u bijeloj boji. Izrađena je od nosivih greda i letvica visine 95cm sa polukružno zaobljenim gornjim rubom, širina letvica je 9 cm. Letvice su međusobno povezane horizontalnom letvom u gornjoj i donjoj  zoni. Ograda se postavlja na 10 cm od tla. Nosivi stupovi ograde  montiraju se  na metalne pocinčane ankere koji se temelje u tlo, tako da drveni dijelovi nisu u doticaju sa zemljom, čime je znatno produžen vijek trajanja .

Cijena na upit
Specifikacije

Materijal:  drvo masiv, metalni profili