Kombinirano igralo “Brazil”


Opis


Igralo ima konstrukciju izrađenu od troslojno lameliranih drvenih greda koje su bojane kvalitetnim ekološkim bojama. Dekorativne ograde i krovići izrađeni su od HDPE materijala. Drveni dijelovi igrala stolarski su obrađeni i zaobljenih bridova. Konstrukcija se montira na metalne pocinčane ankere koji se temelje u tlo.
Kombinirano igralo “Brazil” sadrži:
-toranj sa krovom
-toranj bez krova
-prilazni most za držanje ravnoteže
-ljuljačku sa dvije sjedalice
-ruče, kpl. 12 komada
-tobogan dužine 3,2 m
-vatrogasnu cijev za spuštanje

Cijena na upit
Specifikacije

Dimenzije prostora (d*š*v):
Ø 870x730x430 cm

Visina:  430 cm

Dužina:  870 cm

Širina:  730 cm

Materijal:  troslojno lamelirano drvo, HDPE ili HPL ploče, poliester, čelični profili