Kombinirano igralo “Gita”


Opis


Igralo je namijenjeno za uzrast djece iznad jedne godine. Igralo ima konstrukciju izrađenu od troslojno lameliranih drvenih greda koje su bojane  kvalitetnim ekološkim bojama. Drveni dijelovi igrala stolarski  su obrađeni i zaobljenih bridova. Dekorativne ograde i krov izrađeni od HDPE ploča. Konstrukcija se montira na metalne pocinčane ankere koji se temelje u tlo. 

Kombinirano igralo „Gita“ sadrži:
-mali tobogan
-s
tepenice
-m
ostić
-k
rović
-d
ekorativnu ogradicu
-p
loču za penjanje na most

Cijena na upit
Specifikacije

Dimenzije prostora (d*š*v):
Ø 400x160x200 cm

Visina:  200 cm

Dužina:  400 cm

Širina:  160 cm

Materijal:  HDPE ili HPL, čelični plastificirani profili