Kombinirano igralo “Marko Polo”


Opis


Konstrukcija trupa broda izrađena je od HDPE ili HPL materijala, te drvenih profiliranih elemenata. Konstrukcija vertikalnih nosivih stupova igrala izrađena je od troslojno lameliranih drvenih greda. Drveni dijelovi kombiniranog igrala stolarski su obrađeni i zaobljenih bridova. Konstrukcija igrala se montira na metalne pocinčane ankere koji se temelje u tlo. Metalni dijelovi igrala su plastificirani ili kvalitetno lakirani vedrim bojama.
Kombinirano igralo “Marko Polo” sadrži:
-oplata u obliku broda
-toranj sa podestom i kormilom
-mrežu za penjanje
-tobogan dužine 2,4 m
-kosa ploča za penjanje sa gripsovima
-jarbol sa zastavom

Cijena na upit
Specifikacije

Dimenzije prostora (d*š*v):
Ø 625x230x250 cm

Visina:  250

Dužina:  625

Širina:  230

Materijal:  troslojno lamelirano drvo, HDPE ili HPL ploče, poliester, čelični profili