Kombinirano igralo “Marty”


Opis


Igralo ima konstrukciju izrađenu od troslojno lameliranih drvenih greda koje su bojane  kvalitetnim ekološkim bojama.  Drveni dijelovi igrala stolarski  su obrađeni i zaobljenih bridova. Dekorativne ograde i krov izrađeni od HDPE ploča. Konstrukcija se montira na metalne pocinčane ankere koji se temelje u tlo.
Kombinirano igralo „Marty“ sadrži:
toranj sa krovom
– toranj bez krova
– spiralni tobogan
– stepenice sa rukohvatom
kosu ploču za penjanje, sa užetom

Cijena na upit
Specifikacije

Dimenzije prostora (d*š*v):
Ø 500x250x375

Visina:  375 cm

Dužina:  500 cm

Širina:  250 cm

Materijal:  troslojno lamelirano drvo, PE ploče, poliester, čelični profili