Kombinirano igralo “Sleeping Beauty”


Opis


Igralo ima konstrukciju izrađenu od troslojno lameliranih drvenih greda koje su bojane  kvalitetnim ekološkim bojama.  Drveni dijelovi igrala stolarski  su obrađeni i zaobljenih bridova. Dekorativne ograde i krov izrađeni od HDPE ploča. Konstrukcija se montira na metalne pocinčane ankere koji se temelje u tlo.

Kombinirano igralo „Sleeping beauty“ sadrži:
-toranj sa krovom
-tobogan
-kosa ploča za penjanje
-dvije ljuljačke
-stepenice sa rukohvatom

Cijena na upit
Specifikacije

Dimenzije prostora (d*š*v):
Ø 700x470x425 cm

Visina:  425 cm

Dužina:  700 cm

Širina:  470 cm

Materijal:  troslojno lamelirano drvo, HDPE ili HPL ploče, poliester, čelični profili