Kosa dvostruka klupa za trbušnjake


Opis


Konstrukcija kosih klupa izrađena je od čeličnih profila Ø90mm, Ø42mm i ploča PE troslojnih lameliranih u dvije boje, debljine 12mm, UV stabilnih i svih zaobljenih rubova.

Čelični stup na kojemu su kose klupe je Ø90mm sa čeličnom ankernom pločom za temeljenje vijcima. 

Kose klupe su cijelom svojom dužinom lagano savijene konveksno te je preko nihe montirana PE ploča od 12mm savijena u luku da prati radijus kose klupe.

Držač za noge izrađen je od profila Ø42mm te je bočno zatvoren PE čepovima.

 Čelični profili površinski su zaštićeni plastificiranjem.

 U donjim dijelovima konstrukcije su čelične ankerne ploče sa otvorima za vijke kojima se sprava učvršćuje za betonsku podlogu tiplovima i vijcima.

Cijena na upit
Specifikacije