Kućica s podestom “Iva”


Opis


Kućica za igru sa stolom i klupicama izrađena je od troslojno lameliranih greda koje su zaštićene kvalitetnim ekološkim bojama. Drveni dijelovi kućice stolarski su obrađeni i zaobljenih bridova. Konstrukcija kućice se  montira na metalne toplocinčane ankere koji se temelje u tlo. Kućica sa tri strane ograđene dekorativno oblikovanim pločama od polietilena troslojnog u dvije boje, a u unutrašnjosti su smješteni stol i dvije klupice. Kućica je na visini od tla 45cm.
KUĆICA SADRŽI:                                                           
– stol i dvije klupice,                                                     
– stepenice,                                                      
– podest 70x210cm,                                                     
– tobogan za spuštanje i
– dekorativna ograda čelična plastificirana sa dva sloja
ploče krova i ograda na kućici sadrže po šest geometrijskih gravura dubine  4mm i širine 10mm, konkavnog oblika.

Cijena na upit
Specifikacije

Dimenzije prostora (d*š*v):
Ø 220x250x220

Visina:  220 cm

Dužina:  220 cm

Širina:  250 cm

Materijal:  drveni, čelični profili, HDPE ili HPL, poliester metalni profili plastificirani, HPL ploče