Kombinirano igralo “Noa”


Opis


Konstrukcija trupa broda izrađena je od drvenih profiliranih elemenatavertikalni nosivi stupovi igrala izrađeni su od troslojno lameliranih drvenih greda. Drveni dijelovi kombiniranog igrala stolarski su obrađeni i zaobljenih bridova. Konstrukcija kombiniranog igrala se  montira na metalne pocinčane ankere koji se temelje u tlo. Metalni dijelovi kombiniranog igrala su plastificirani ili kvalitetno lakirani vedrim bojama.

Kombinirano igralo brod „Noa“ sadrži:
– konstrukciju pramca s podestom na koji vode dvoje stepenica
– krmu s podestom na visini od 150 cm na koju se penje stepenicama
tobogan
– dva jarbola s mrežama
– penjalicu kombiniranu s različitim  mrežama za penjanje – 3 kom
– užad za penjanje, „monkey rope“ – 2 kom
– dvije kućice na palubi s komandnim  mostom
– kormilo
– dvije polukružne  kose ploče za prilaze na oba tornja.
– Dekorativne ograde od PE  ploča. 

Cijena na upit
Specifikacije

Dimenzije prostora (d*š*v):
Ø 1800x800x450cm

Visina:  450 cm

Dužina:  18000 cm

Širina:  800 cm

Materijal:  aluminijski i čelični profili, lamelirano drvo, HDPE ili HPL tobogan poliester ili inox