Sortiraj

Prikaži

Kombinirano igralo “Fratelo”

,
S.AL.KI.007.14

800x500x390 cm

aluminijski i čelični profili, lamelirano drvo, HDPE ili HPL tobogan poliester

Kombinirano igralo „Pingvin“

Kombinirano igralo „Pingvin“

,
S.KI.064.09

1050x720x300

aluminijski, drveni, čelični profili, tobogan poliester ili inox, HDPE ili HPL

Kombinirano igralo “Oaza”

,
S.AL.KI.004.05

720x800x300 cm

aluminijski, drveni, čelični profili, tobogan poliester ili inox, HDPE ili HPL

Kombinirano igralo "Oaza"

Kombinirano igralo “Oaza”

,
S.KI.013.05

925 x 1020cm

troslojno lamelirano drvo, inox, PE ploče, poliester, čelični profili

Kombinirano igralo “Brazil”

,
S.KI.082.02

870x730x430 cm

troslojno lamelirano drvo, HDPE ili HPL ploče, poliester, čelični profili

Vrtuljak za djecu s poteškoćama u razvoju “Ringeraja”

, ,
S.PP.003.01.

235 cm

aluminijski i čelični profili, HDPE ili HPL

Klackalica "Federko" lik patke na 4 opruge

Klackalica “Federko” lik patke na 4 opruge

,
S.KL 012.04

700x400cm

lamelirano drvo, čelični profili, HDPE ili HPL

Lijevana gumena podna obloga

,
S.GP.002.01

Prema željama kupca

gumeni granulat

“Extreme sport” kombinirano igralo

,
S.KI.024.06.

620x490x350 cm

troslojno lamelirano drvo, HDPE ili HPL ploče, poliester, čelični profili

Provlačilica “Jež”

,
S.PRO.004.01

120x100x120 cm

HDPE ili HPL poliester, čelični profili

Vlakić “Stribor express”

,
S.VL.003.04

650x100x65 cm

drveni, čelični, aluminijski profili, HDPE ili HPL

Klackalica “Dora”

S.PO.KL.001.02

200x45x80 cm

čelični profili, HDPE ili HPL

Sortiraj

Prikaži