Sortiraj

Prikaži

Trim sprava za ručno držanje ravnoteže

,
S.TS.006.01

aluminijski i čelični profili površinski su zaštićeni plastificiranjem

Veliko trovisinsko vratilo

,
S.TS.007.01

aluminijski i čelični profili površinski su zaštićeni plastificiranjem

Trim sprava

,
S.TS.008.01

Konstrukcija od čeličnih toplo cinčanih i plastificiranih cijevi, dio za sjedenje izađen od drvenih letvica.

Malo trovisinsko vratilo

,
S.TS.009.01

Klupa za trbušnjake

,
S.TS.010.01

Kosa dvostruka klupa za trbušnjake

,
S.TS.011.02

Paralelne preče za dvoje

,
S.TS.012.01

215x65x170 cm

Sprava za istezanje nogu

,
S.TS.013.03.

čelični profili površinski su zaštićeni toplim pocinčavanjem i plastificiranjem

Trim sprava za vježbanje ruku

,
S.TS.003.01.

Univerzalne šipke

,
S.TS.015.05

280x190x260 cm

čelični profili površinski su zaštićeni plastificiranjem

Trokut vratilo

,
S.TS.013.03

aluminijski i čelični profili površinski su zaštićeni plastificiranjem

Sortiraj

Prikaži