Stribor play

Izaberite opreme igrališta i posložite ih na zadanom prostoru pomoću Stribor Play aplikacije.

Sortiraj

Prikaži
Kombinirano igralo "Dvorac hobi "

Kombinirano igralo “Dvorac hobi “

,
S.KI.023.09

800 x 1140cm

troslojno lamelirano drvo, HDPE, HPL, PE ploče, metalni profili, korito tobogana od poliestera

Kombinirano igralo "Home"

Kombinirano igralo “Home”

,
S.KI.022.04

485 x 1020cm

troslojno lamelirano drvo, HDPE, HPL, PE ploče, metalni profili, korito tobogana od poliestera

Kućica sa dekorativnim ogradama jabukom i kruškom

Kućica sa dekorativnim ogradama jabukom i kruškom

,
S.K.011.01

145x156x180 cm

troslojno lamelirano drvo, čelični profili, HDPE, HPL ili PE ploče, poliamid

Kućica sa dekorativnom ogradom "more"

Kućica sa dekorativnom ogradom “More”

,
S.K.009.01

145x156x180 cm

troslojno lamelirano drvo, čelični profili, HDPE, HPL ili PE ploče, poliamid

Kućica sa gljivicom

,
S.K.007.01

145x156x180 cm

troslojno lamelirano drvo, čelični profili, HDPE, HPL ili PE ploče, poliamid

Kombinirano igralo “Bangabus”

,
S.KI.021.14

980 x 1270cm

troslojno lamelirano drvo, HDPE, HPL, PE ploče, metalni profili

Kućica “Gljiva”

,
S.K.017.02

150x180x300 cm

aluminijski i čelični profil, HDPE, HPL ili PE ploče, poliamid

Kućica na stupovima

,
S.K.006.02

200x400x300 cm

troslojno lamelirano drvo, čelični profili, HDPE, HPL ili PE ploče, poliamid

Ograda pločasta reljef

Ograda pločasta reljef

,
S.DOM.002.01

metalni profili, HPL, PE ploče

Ograda od letvica i ploča

Ograda od letvica i ploča

,
S.DO.002.02

drveni i metalni profili, HPL, PE ploče

Dekorativna ograda od letvica

,
S.DOM.001.01

metalni profili, drvo masiv

Dekorativna ograda od letvica u bijeloj boji

,
S.DO.001.01

drvo masiv, metalni profili

Sortiraj

Prikaži