Na igralištu bi se moglo pronaći i razna igrala poput telefona „Zvukoplov“ koji se sastoji od dvije cijevi sa krajevima u obliku cvijeta koji omogućavaju da se izgovoreni zvuk prenosi kroz podzemne cijevi od jednog do drugog mikrofona, rotirajuću slagalicu „Genijalac“ koja sadrži svoja rotirajuća krilca koja djeca mogu neprestano pomicati i na kraju formirati slagalicu po njihovoj želji. Također prisutan može biti i paravan kazalište koji je osmišljen kako bi djeca razvila svoje glumačke vještine glumeći „iza“ paravana. Uz sve navedeno predstavljamo vam i Striborovu hodalicu „Stepenko“ gdje djeca usavršavaju i razvijaju ravnotežu stajanjem na jednoj nozi, hodanjem unaprijed ili unatrag te pobjeđuju strah od mogućeg pada.

Sortiraj

Prikaži
12

Mostić “Hodalo”

,
S.M.009.03

548x100x150 cm

aluminijski profili, HDPE ili HPL ploče, armirano PP uže

Visinomjer “Gljiva”

,
S.U.001.01

100x15x150 cm

aluminijski i čelični profili, HDPE ili HPL ploče

Trampolin

,
S.R. 009.04

čelični profili, polietilenski sklop elemenata, guma

Ksilofon “Veliki glazbenik”

,
S.R.008.01

110x40x70 cm

aluminijski, drveni i čelični profili

Ksilofon “Mali glazbenik”

,
S.R.007.01

110x40x70 cm

inox

Mini poligon “Mali istraživač”

,
S.H.004.08

Dimenzije ovise o terenu

čelični i drveni profili, armirano PP uže, poliamid

Provlačilica “Jež”

,
S.PRO.004.01

120x100x120 cm

čelični profili, HDPE ili HPL ploče, poliester

Mostić „Brzica“

,
S.M.008.01

150x70x110 cm

čelični i drveni profili, HDPE ili HPL ploče

Telefon “Zvukoplov”

,
S.R.003.01

čelični profili, HDPE ili HPL ploče

PARAVAN KAZALIŠTE

“Paravan iznenađenja”

,
S.R.002.01

100x15x220 cm

lamelirane drvene grede, drveni i čelični profili, HDPE ili HPL ploče

Rotirajuća slagalica

Rotirajuća slagalica “Genijalac”

,
S.R.006.01

čelični profili, HDPE ili HPL ploče

Hodalica “Stepenko”

,
S.H.002.03

476x126x37 cm

aluminijski i čelični profili

12

Sortiraj

Prikaži