Sortiraj

Prikaži
1234

Kosa dvostruka klupa za trbušnjake

,
S.TS.027.02

348x148x116 cm

čelični profili i limovi, plastificirani ili pocinčani ili oboje, aluminijski profili

Trim sprava klupa za istezanje

,
S.TS.023.01

206x70x74 cm

čelični profili i limovi, plastificirani ili pocinčani ili oboje, HDPE

Fitness penjalica i simulacija surfanja

,
S.F.020.01

129x106x163 cm

čelični profili i limovi, plastificirani ili pocinčani ili oboje

Klupe za trbušnjake

,
S.TSD.007.02

231x169x135 cm

lamelirane drvene grede, drveni i čelični profili

Visilica

,
S.VID.003.04

450x10x140 cm

lamelirane drvene grede, čelični profili

Trokut vratilo

,
S.TSD.016.03

199x173x240 cm

lamelirane drvene grede, čelični profili

Sprava za vježbe ruku

,
S.TSD.003.02

300x110x220 cm

lamelirane drvene grede, čelični profili

Sprava za vježbe ruku

,
S.TSD.003.01

300x110x220 cm

lamelirane drvene grede, čelični profili

Sprava za vježbanje trupa

,
S.TSD.027.01

332x100x250 cm

lamelirane drvene grede, drveni i čelični profili, HDPE ploče

Prepone za preskok

,
S.TSD.006.01

100x10x60 cm

lamelirane drvene grede

Paralelne preče

,
S.TSD.017.02

107x60x170 cm

lamelirane drvene grede, čelični profili

Ljestve za istezanje

,
S.TSD.004.01

200x10x250 cm

lamelirane drvene grede, čelični profili

1234

Sortiraj

Prikaži