Stribor klupe za odmor, prema želji klijenta mogu biti sa ili bez naslona. Za vrijeme nesmetane dječje igre, roditelji, bake, djedovi trenutke odmora, promatranja, druženja i razgovora, potražit će na klupama. Stribor skupne klupe sa stolom prikladne su za odmor i zajedničko druženje manjih skupina, zbog svoje funkcionalne povezanosti.

Grupa parkovne klupe izrađeni su od kvalitetenog crnogoričnog drveta koje je impregnirano dubinski pod pritiskom, ili drveta hrastovine, u kombinaciji sa metalnim profilima od kojih je izrađeno postolje klupe. Metalni profili zaštićeni su postupkom pocinčavanja ili lakirani kvalitetnim lakom.

Drveni dijelovi stolarski su obrađeni i zaobljenih bridova. U ponudi imamo razne kombinacije na drvenim ili metalnim postoljima.

Sortiraj

Prikaži
1234

Klupa “Coral”

,
S.PK.019.02

390x30x290 cm

čelični profili, bagrem, čelični lanci

Kružna klupa “Tanzanija”

,
S.PK. 017.01

Ø190x45 cm

drvo jela/smreka, bor ili ariš, čelični cinčani ili plastficirani profili ili oboje

Klupa “Cairo”

,
S.PKN.038.01

190x65 cm

drvo jela/smreka, bor ili ariš, čelični cinčani ili plastficirani profili ili oboje

Klupa “Zen”

,
S.R.010.02

160x100x120 cm

čelični profili, armirano PP uže

Ležaljka “Fjaka”

,
S.R. 001.01

415x89x114/40 cm

čelični i drveni profili, armirano PP uže

Klupa “Graz”

,
S.PKN.037.01

200x70x100 cm

drvo jela/smreka, bor ili ariš, čelični cinčani ili plastficirani profili ili oboje

Klupa “Ankara”

,
S.PKN.041.01

200x55x86 cm

drvo jela/smreka, bor ili ariš, čelični cinčani ili plastficirani profili ili oboje

Klupa s pegolom “Bergamo”

, ,
S.PKN.011.01

Klupa “Padova”

,
S.PK.018.01

300x45x45 cm

čelični profili, cinčani ili plastficirani ili oboje

Klupa “Trapani”

,
S.PKN.036.01

150x70x100 cm

drvo jela/smreka, bor ili ariš, čelični cinčani ili plastficirani profili ili oboje

Klupa za dojilje “Latina”

,
S.PKN.033.01

220x100x87 cm

drvo jela/smreka, bor ili ariš, čelični cinčani ili plastficirani profili ili oboje

Klupa “Madrid”

,
S.PKN.023.01

200x50x80 cm

aluminijski profili, čelični cinčani ili plastficirani profili ili oboje

1234

Sortiraj

Prikaži