Kombinirano igralo “Anka”


Opis


Igralo ima konstrukciju izrađenu od troslojno lameliranih greda koje su bojane kvalitetnim pokrivnim ekološkim bojama. Dekorativne ograde i krovići izrađeni su od HDPE materijala. Drveni dijelovi igrala stolarski su obrađeni i zaobljenih bridova. Konstrukcija se montira na metalne pocinčane ankere koji se temelje u tlo.

Kombinirano igralo “Anka” sadrži:

– jedan toranj sa krovom,

– dva tornja bez krova,

– mostić koji povezuje tornjeve,

– tunel za provlačenje,

– dekorativne ograde,

– korito tobogana dužine 240cm,

– stepenice sa rukohvatom,

– kosa ploča za gripsovima za penjanje.

 

Cijena na upit
Specifikacije

Materijal:  Materijal: troslojno lamelirano drvo, inox, HDPE ploče, poliester, čelični profili