EU projekt

 

„Optimiziranje poslovnih procesa i digitalizacija poslovanja

uvođenjem suvremenih IKT rješenja“

 

 

NOSITELJ PROJEKTA

 

Stribor oprema d.o.o.

Dekanj Peti br. 10, Kopačevo

31327    Bilje, Hrvatska

Tel: 385 31 307 900

Fax: +385 31 307 901

info@stribor-oprema.hr

http://www.stribor-oprema.hr/

 

O projektu…

Realizacijom našeg projekta „Optimiziranje poslovnih procesa i digitalizacija poslovanja uvođenjem suvremenih IKT rješenja“ želimo unaprijediti kvalitetu poslovnih procesa uvođenjem novih informatičkih rješenja. Na taj način želimo povećati konkurentnost naše  tvrtke, osigurati stabilnost  redovnog poslovanja, te razvijati nove proizvode prema zahtjevima tržišta, kao  preduvjet za povećanje prihoda od prodaje za 10%, uz zadržavanje postojećih djelatnika.

 

Opći cilj:

Povećanje konkurentnosti i održivosti na domaćem i inozemnom tržištu.

 

Specifični cilj:

Digitalizacija poslovanja, optimiziranje dijela poslovnih procesa te pružanje poboljšane kvalitete usluge klijentima.

 

Projektne aktivnosti…

Realizaciju  projekta „Optimiziranje poslovnih procesa i digitalizacija poslovanja uvođenjem suvremenih IKT rješenja“ želimo ostvariti  provođenjem:

1.       Nabave i implementacije hardvera, te umrežavanjem informatičke opreme

2.       Uvođenjem i nadogradnjom IKT rješenja

3.       Osposobljavanjem zaposlenika

4.       Promidžbom

5.       Upravljanjem projektom i administrativnim poslovima

 

Očekivani rezultati:

1. Uspješno proveden projekt, povećana  učinkovitost i inovativnost tvrtke optimiziranjem poslovnih procesa i digitalizacijom poslovanja.

2. Educirani zaposlenici – unaprijeđena znanja i vještine zaposlenika za rad na novim sotverima i
informatičkoj opremi

4. Realizirane promidžbene aktivnosti, projekt predstavljen javnosti i poslovnim partnerima

 

Vrijednost projekta: 914.935,60 HRK

Bespovratna sredstva: 805.143,33 HRK

Vlastiti udio: 109.792,27 HRK

 

Vrijeme trajanja provedbe projekta:

12 mjeseci

Siječanj 2017. godine – Siječanj 2018.godine

POSREDNIČKA TIJELA

 

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Ulica grada Vukovara 78

10000 Zagreb, Hrvatska

http://www.mingo.hr/

 

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo,

inovacije i investicije

Ksaver 208

10000 Zagreb, Hrvatska

http://www.hamagbicro.hr/

 

Više informacija o EU fondovima dostupno je na stranici Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije:

www.strukturnifondovi.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

 

 

 

 

 

 

Proizvodimo za vas

Pošalji upit