Servisni stup za bicikle

S.SB.002.02

69x65x150 cm

čelični profili