Lijevana gumena podna obloga


Opis


Lijevana gumena podloga postavlja se na pripremljenu podlogu od betona ili asfalta.
Betonsku ili asfaltnu podlogu potrebno je impregnirati na što se postavlja gumena podloga. Nosivi sloj debljine 30mm izrađuje se od SBR granulata i veziva, a završni sloj od EPDM granulata  debljine 10mm. Ukupna debljina osnovnog i završnog sloja gume iznosi 40 mm.  Debljina podloge je promjenjiva ovisno o visini mogućeg pada sa sprava. Cijena uključuje postavljanje na prethodno pripremljenu podlogu. Lijevana gumena podloga se izlijeva na licu mjesta u zadanom obliku, i u jednoj boji po izboru naručitelja. Cijena ne uključuje pripremu podloge od betona ili asfalta.

Cijena na upit
Specifikacije

Dimenzije prostora (d*š*v):
Ø Prema željama kupca

Materijal:  gumeni granulat