Trokut vratilo


Opis


Konstrukciju trokut visinskog vratila potrebno je izraditi od aluminijskog ovalnog profila u presjeku 72x105mm.

Aluminijski profil ima ravne stranice s time da su uglovi zaobljeni u radijusu ca 20mm aluminijski profili su iznutra ojačani sa pregradama koje čine 4 zasebne komore.

Najviša prečka na vratilu je na visini 2200mm, izrađena je od čeličnog profila Ø42mm.

Srednja prečka vratila je na visini 2300mm i posljednja prečka je na visini 2400mm, i obje su od čeličnog profila Ø42mm. 

Konstrukcija sprave montirana je tlocrtno u trokut.Uz jedan aluminijski stup je dodatak za rastezanje od čeličnog profila Ø42mm, savijen na dva kraja u radijusu od 80mm bez zavarivanja te vijcima učvršćen za aluminijsku profil. 

Cijena na upit
Specifikacije

Materijal:  aluminijski i čelični profili površinski su zaštićeni plastificiranjem