Sortiraj

Prikaži

Klupa “Ravenna”

,
S.PK.009.01

200x50x45 cm

drvo jela/smreka, bor ili ariš, čelični cinčani ili plastficirani profili ili oboje

Klupa “Rimini”

,
S.PKN. 007.01

200x65x90 cm

drvo jela/smreka, bor ili ariš, čelični cinčani ili plastficirani profili ili oboje

Klupa “Firenza”

,
S.PK.009.01.

200x57x50 cm

drvo jela/smreka, bor ili ariš, čelični cinčani ili plastficirani profili ili oboje

Klupa “Liverpool”

,
S.PK. 001.01

drvo jela/smreka, bor ili ariš, čelični cinčani ili plastficirani profili ili oboje

Klupa i stol “Lloret”

,
S.PKS.009.03

170x200x90 cm

drvo jela/smreka, bor ili ariš, čelični cinčani ili plastficirani profili ili oboje

Klupa „Veneto“

,
S.PK.021.01

190x20x125 cm

čelični cinčani ili plastficirani profili ili oboje

Klupa “Toskana”

,
S.PK.007.01

200x40x90 cm

aluminijski i čelični cinčani ili plastficirani profili ili oboje

Dvostruka klupa “Sicilia”

,
S.PKN.017.02

200x90x90 cm

čelični cinčani ili plastficirani profili ili oboje

Klupa i stol “San Remo”

,
S.PKS.010.03

180x130x80 cm

čelični cinčani ili plastficirani profili ili oboje

Klupa “Sardinia”

,
S.PKN.015.01

200x50x90 cm

čelični cinčani ili plastficirani profili ili oboje

Servisni stup za bicikle

,
S.SB.002.02

69x65x150 cm

čelični profili

Pipa

,
S.PP.001.01

v=90 cm

čelični cinčani profili

Sortiraj

Prikaži