Zaštitna ograda za drvo

,
S.PO.006.01

50x50x180 cm

čelični plastificirani profili