Paralelne preče za dvoje


Opis


Sprava za vježbe  predviđena je za vježbu dvije osobe.

Nosiva čelična konstrukcija izrađena je od aluminijskih profila koji polaze sa anker ploče i u gornjoj zoni polukružno u radijusu 160mm prelaze

jedna u drugu, te su u istom radijusu savijene i prema poluzi.

Aluminijski profil ima ravne stranice s time da su uglovi zaobljeni u radijusu ca 20mm aluminijski profili su iznutra ojačani sa pregradama

koje čine 4 zasebne komore.

Od središnjeg dijela profil Ø60mm je horizontalno savijen u radijusu 80mm, prelazi u istom radijusu na drugu stranu i tako čine jednu

kompaktnu nosivu konstrukciju.  

Sistem oslonca za ruke je izrađen od profila Ø42mm, savijen je iz jednog komada čeličnog profila u radijusima 80mm te se preko čeličnih pločica debljine 8mm

montira na središnji nosivi dio.

Cijela čelična konstrukcija površinski je zaštićena plastificiranjem.

Cijena na upit
Specifikacije

Dimenzije prostora (d*š*v):
Ø 215x65x170 cm

Visina:  170 cm

Dužina:  215 cm

Širina:  65 cm