Fitness za simulaciju veslanja


Opis


S.F.012.01

Sprava je namijenjena vježbanju gornjeg i donjeg dijela tijela za jednu osobu.Osnovni nosivi dio konstrukcije veslarice potrebno je izraditi od čeličnih profila Ø60mm polukružnog oblika koji se na dva mjesta savija u radijusima r=360mm, te krajevi polaze prema gore.Preko poluga (rukohvata) se putem sistema ležajeva gibanje prenosi na pomični dio i time se simulira vježba veslanja.Rukohvate poluge potrebno je izraditi od profila Ø42mm iz jednoga komada a savijaju se iz jednoga komada u radijusima r=80mm.

Sjedalo se izrađuje od PE troslojnih ploča u dvije boje, debljine 19mm, UV stabilne. U donjim dijelovima konstrukcije su čelične ankerne ploče sa otvorima za vijke kojima se sprava učvršćuje za betonsku podlogu tiplovima i vijcima. Glave vijaka zaštićene su plastičnim čepovima te je spriječena mogućnost posjekotine i na taj način ne može doći do ozlijede korisnika.

Aluminijski i čelični profili površinski su zaštićeni plastificiranjem.

Cijena na upit
Specifikacije