Veliko trovisinsko vratilo


Opis


Konstrukciju trovisinskog vratila potrebno je izraditi od aluminijskog ovalnog profila u presjeku 72x105mm.

Aluminijski profil ima ravne stranice s time da su uglovi zaobljeni u radijusu ca 20mm aluminijski profili su iznutra ojačani sa pregradama koje čine 4 zasebne komore.

Prva dva aluminijska stupa visine su 240cm, drugi je visine 220cm i treći je visine 200cm.

Najviša prečka na vratilu je na visini 230cm, izrađena je od čeličnog profila Ø42mm.

Srednja prečka vratila je na visini 210cm i posljednja prečka je na visini 200cm, i obje su od čeličnog profila Ø42mm.

Cijena na upit
Specifikacije

Materijal:  aluminijski i čelični profili površinski su zaštićeni plastificiranjem