Kombinirano igralo “Maristella”


Opis


Konstrukcija trupa broda izrađena je od pločastih PE materijala, vertikalni nosivi stupovi igrala izrađeni su od troslojno lameliranih drvenih greda, površinski zaštićenih visoko kvalitetnim gustim premazima za zaštitu drveta. Drveni dijelovi kombiniranog igrala stolarski su obrađeni i zaobljenih bridova. Konstrukcija kombiniranog igrala se montira na mentalne pocinčane  ankere koji se temelje u tlo. Oplata oko kombiniranog igrala izvedena je na način da ucrtava linije broda.
Kombinirano igralo “Maristella” sadrži:
-toranj sa polukružnim krovom,
-kosa polukružna rampa sa užetom,
-prilazne stepenice,
-čelični most,
-korito tobogana od poliestera,
-jarbol,
-mreža na vrhu jarbola trapeznog oblika
-mreža u drvenom okviru 70×180 cm
-polukružni podes na krmi,
-oplata broda od HDPE

Cijena na upit
Specifikacije

Dimenzije prostora (d*š*v):
Ø 900x720x400 cm

Visina:  400 cm

Dužina:  900 cm

Širina:  720 cm

Materijal:  troslojno lamelirano drvo, PE ploče, poliester, čelični profili